Pasty BHP

Pasta bhp solvik z trocinami

0,5l, 4,5kg

Właściwości

- ekonomiczna w użyciu
- nie zawiera mydła
- nie zawiera piasku
- zawiera ścierniwo – mączkę drzewną oraz naturalne rozpuszczalniki
- skutecznie usuwa mocne zabrudzenia
- pozostawia przyjemny zapach
- nie zatyka kanalizacji
- neutralne pH
- ulega biodegradacji

 

Zastosowanie

Pastę VAN – SOLVIK trocinową stosuje się na wilgotne ręce, myjąc je do usunięcia zabrudzeń. Spłukać wodą. W razie konieczności mycie powtórzyć. Pastę VAN – SOLVIK trocinową stosuje się do codziennego mycia rąk przy usuwaniu silnych zabrudzeń takich jak farby, lakiery, smary, asfalt, pyły metali, żywice, grafit itp.

 

Opakowania

- możliwe inne uzgodnione wcześniej z odbiorcą

Features

- very efficient.
- does not contain soap.
- does not contain sand.
- consists of scrubbers - wood dust and natural solvents.
- effective in removing hard contaminations.
- leaves pleasent aroma on your skin.
- does not clogs drainpipes.
- neutral pH.
- biodegradable.

 

Usage

SOLVIK Wood Dust handwash paste is best used on wet hands. Rub your hands till they are clean, rinse with water afterwards. In cases, please repeat wash-rinse procedure. Wood Dust handwash paste is used in everyday life for cleaning hands heavily contaminated by paints, lacquers, greases, tar, metal dust, resins, graphite, etc.

 

Packaging

- 0,5 l, 5 l and the other agreed with cooperants.

Powrót Kontakt